O Nieborowie słów kilka…

Nasz  parafianin  p.  Jacek Baran przygotował krótką historię Nieborowa i budowy kościoła w tejże części naszej parafii. Gorąco zachęcam, aby zapoznać się z nią. Myślę, że dla mieszkańców Nieborowa to lektura obowiązkowa. Całość znajduje się w zakładce Historia > Kościół w Nieborowie. Życzę owocnego czytania i poznawania naszej małej ojczyzny.