Taki duży, taki mały może świętym być …, czyli rzecz o modlitwie listopadowej

Pamiętajmy! Od 1 do 8 listopada mamy możliwość zyskania odpustu zupełnego, a w pozostałe dni odpustu cząstkowego. Konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz  odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego oraz  za zmarłych. Odpust można zyskać za nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania wielu odpustów. Nasi bliscy po „tamtej stronie” naprawdę na nas liczą!