Litania na wakacje!

Litania wakacyjna

 

 

 

Od wakacji spędzonych bez żadnej korzyści dla umysłu i serca, wybaw nas Matko Najświętsza!

Od tygodnia, który by minął bez przyjęcia w Komunii św. Chrystusa, Twego Syna – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od dnia, któryby się nie zaczął modlitwą i któryby się skończył z dala od Boga – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od późnego i leniwego wstawania, sprzyjającego złym pragnieniom – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od wszelkiej nieroztropnej rozrywki, któraby zmniejszyła moje panowanie nad sobą i uczyniła podatnym na zło – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od kolegi bez ideałów, któryby chciał zasiać kąkol w mej duszy – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od trwonienia pieniędzy, których nie zarobiłem – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od braku usłużności w rodzinie wybaw nas Matko Najświętsza!

Od słów dwuznacznych, w których miłość nie została uszanowana – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od ucieczki od odpowiedzialności – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od przeciętności – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od tchórzostwa – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od zapominania o Bogu – wybaw nas Matko Najświętsza!

Od słabej miłości ku Tobie – wybaw nas Matko Najświętsza!