Wielki Post a.d. 2023 – Ten czas przeżyjmy w skupieniu …

1  Natchniony zwyczaj nas uczy, byśmy w zbawiennym okresie Czterdziestu dni umartwienia, szczerą czynili pokutę.  2 Do tego Prawo przynagla i napomnienia proroków, a nade wszystko sam Chrystus, Król i Stworzyciel wszechświata. 3. Ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki, więcej czuwania nad sobą.

4  Oddalmy zło, które może

Chwiejnych zagarnąć w niewolę,

I brońmy siebie przed wrogiem

Pełnym podstępnej przemocy.

5  Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,

Chwała i cześć będzie wieczna,

A Ty w nas pomnóż owoce

Postu i skruchy serdecznej. Amen.

 Tekst hymnu z Brewiarza na Wielki Post, Godzina Czytań.