Wejdźmy w czas Adwentu 2017 i Nowego Roku Kościelnego pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

images

Archanioł Boży Gabriel,

Posłan do Panny Maryi,

Z Majestatu Trójcy Świętej,

Tak sprawował poselstwo k`Niej

Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,

Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

  1. Panna się wielce zdumiała

z poselstwa, które słyszała.

Pokorniuchno się skłoniła;

jako Panna wstrzemięźliwa

zasmuciła się z tej mowy,

nic nie rzekła Aniołowi.

  1. Ale poseł z wysokości,

napełnion Boskiej mądrości,

rzekł Jej: Nie bój się Maryjo,

najszczęśliwszaś, Panno miła,

znalazłaś łaskę u Pana,

oto poczniesz Jego Syna.

  1. Jezus nazwiesz imię Jego,

będzie Synem Najwyższego;

wielki z strony człowieczeństwa,

a niezmierny z strony Bóstwa,

wieczny Syn Ojca Wiecznego,

Zbawiciel świata całego”.

  1. Temu Panna uwierzyła,

przyzwalając tak mówiła:

O, Pośle Boga wiecznego,

gdy to wola Pana mego,

toć ja służebnica Jego,

stań się według słowa twego”.