Spotkanie zelatorów różańcowych

27 października 2018 r. w naszej parafii odbyło się spotkanie zelatorów Róż Różańcowych. Spotkanie miało kilka zasadniczych punktów: 

  1. Omówiono strukturę Róż Żywego Różańca.
  2. Zwrócono uwagę na współczesne problemy tej grupy modlitewnej
  3. Zaproponowano, aby każda z róż miała swojego św. patrona

Wspólnie także szukaliśmy rozwiązań problemów, które pojawiają się w Różach Żywego Różańca, a pojawia się ich coraz więcej m.in. brak nowych chętnych osób do podjęcia modlitwy na różańcu czy też problem z frekwencją podczas zmian tajemnic. Spotkanie dzięki wspólnej debacie było bardzo twórcze.