I w życiu więc i w śmierci należymy do Boga…

Tradycyjnie 2 listopada to dzień, kiedy wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się za naszych bliskich, którzy odeszli po wieczną nagrodę do Pana Boga.

Od czwartku (1.11.2018 r.) do 8 listopada mamy możliwość zyskania odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, w pozostałe dni zyskujemy odpust cząstkowy. Konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego oraz za zmarłych. Odpust można zyskać za pobożne nawiedzenie kościoła, kaplicy, lub za nawiedzenie cmentarza. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania odpustów przez wiele dni.