W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii wzbogaciła się o nowych pełnoprawnych ministrantów. Wśród nich są Kamil Bialic, Bukała Szymon (junior), Patryk Garlak, Lewandowski Paweł, Lewandowski Wojciech, Sobczyk Jakub oraz Wróbel Marcel. Woje przyrzeczenie złożyli oni na ręce ks. Proboszcza. Młodym ministrantom życzymy łask Bożych i zapału w służbie na chwałę Pana Boga.