Początek Wielkiego Postu

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa jak co roku usłyszeliśmy w Środę Popielcową, która rozpoczęła okres Wielkiego Postu. Jak co roku przez post, modlitwę i jałmużnę będziemy się starać nawracać nasze serca ku Panu Bogu. Warto w tym świętym czasie podjąć jedno, ale konkretne postanowienie, które pozytywnie wpłynie na nasze życie duchowe.