Parafia Hyżne

Struktury organizacyjne

Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

 

 1. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej.
 2. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 3. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

 

Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:

 

 1. Rada Diecezjalnego Instytutu
 2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Radę Diecezjalnego Instytutu stanowią Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

 

 

Asystentem POAK jest ks. prałat Marek Gajda

 

Oddział liczy 27 osób i jednego kandydata.

 

Do zadań podstawowych Akcji Katolickiej należy:

 

 1. Lektura pisma św.
 2. Pomoc w przygotowaniu nabożeństw biblijnych.
 3. Zorganizowanie świeckich do włączenia się w liturgię słowa bożego.
 4. Uczestnictwo we mszy św. i nabożeństwach.
 5. Zachowywanie wierności przykazaniom.
 6. Promowanie dobra.

 

Zadania obowiązkowe:

 

 1. Udział w dniach skupienia.
 2. Udział w przynajmniej dwóch pielgrzymkach organizowanych przez AK.
 3. Udział w organizacji bezalkoholowych festynów katolickich.
 4. Organizacja dnia papieskiego.
 5. Prowadzenie podstawowej dokumentacji, opracowanie programu pracy, sporządzenie rocznego sprawozdania i przesłanie do odpowiedzialnego za pracę w dekanacie.
2014