Nasz oddział (AK)

Akcja Katolicka w parafii Hyżne istnieje od początku tzn. od 1996 r. Oddział liczy obecnie 27 osób + 1 kandydat i jest jednym z liczniejszych w archiprezbiteracie łańcuckim. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej swoją działalność opiera na podstawie programu pracy opracowanego przez zarząd DIAK. Na każdym spotkaniu obecny jest asystent ks. proboszcz prałat Marek Gajda udzielając nam komentarzy i omawiając z nami sprawy parafialne. Staramy się współpracować z pozostałymi stowarzyszeniami i grupami parafialnymi. Wspieramy naszego ks. proboszcza służąc pomocą, pracami fizycznymi na rzecz sanktuarium, doradztwem w różnych sprawach dotyczących naszej parafii. Bierzemy udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach diecezjalnych, rekolekcjach, dniach skupienia,  uroczystościach, Radzie DIAK i pielgrzymkach. Coroczna pielgrzymka majowa do Strachociny, gdzie w szczególny sposób oddajemy hołd naszemu patronowi św. Andrzejowi Boboli gromadzi członków z całej diecezji w tym również członków z naszej parafii.

IMG_2042