Parafia Hyżne

Obecnie nasz parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działa już 17 lat, a jego obecna lista członków to: …………

Skład kierownictwa oddziału:

asystent: ks. Grzegorz Jakubik

prezes: Klaudia Psonak

z-ca prezesa: Kamil Kłoda
skarbnik: Maciej Głowiak
sekretarz: Szymon Starzak
z-ca sekretarza: Paulina Szczoczarz

Nietrudno jest nas zauważyć w parafii. Jesteśmy na wszystkich uroczystościach jak i na codziennych Mszach Świętych. Spotkania odbywają się co tydzień w soboty lub piątki. Naszą tradycją jest coroczne wystawianie jasełek, liczne adoracje, akcje znicz. Co roku powstają nowe inicjatywy, którymi może poszczycić się nasza młodzież. Oprócz formacji i modlitwy wyjeżdżamy na wycieczki i turnusy wakacyjne do KSM-owskiego Ośrodka ‚Nadzieja’ k. Dubiecka.
Wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć lub po prostu są ciekawi tego co się u nas dzieje zapraszamy na nasze spotkanie!

***

Refleksja

W perspektywie zmieniającego się kierownictwa w oddziale Hyżne, przedstawiamy podsumowanie tego dwuletniego okresu działań.

W 2014 roku nowe kierownictwo w planach zawarło rozwój oddziału, poprzez organizację wieczornic, adoracji, wspólnych zabaw, a także wyjazdów na rekolekcje do ośrodka „Nadzieja” na Wybrzeżu.

Bardzo ważnym celem była integracja oddziału wewnątrz, tak abyśmy jako członkowie Katolickiego Stowarzyszenia  Młodzieży oddziału Hyżne, byli świadomi obowiązków wynikających z bycia KSM-owiczem.  Poprzez wsłuchiwanie się w potrzeby członków, organizowałyśmy oprócz spotkań tematycznych, także wieczorki integracyjne, ogniska i wspólne zabawy. Wszystkie te działania zacieśniały więzi  między KSM-owiczami.  Procentowało to tym, że współpraca miedzy oddziałowa układała się pomyślnie.

Kontynuując coroczną tradycję oddział wystawiał Jasełka, cieszące się zainteresowaniem nie tylko parafian, ale także gości przyjezdnych. W okresie Triduum Paschalnego organizowaliśmy wieczornice przy Grobie Pańskim. Włączaliśmy się w obstawę wielu uroczystości parafialnych, a także rozprowadzaliśmy dewocjonalia.

W myśl nowych inicjatyw KSM-owicze angażowali się w dwukrotnie organizowane rekolekcje oddziałowe w ośrodku „Nadzieja”. Czas ten przeznaczony był na modlitwę, poznawanie Boga, oraz człowieka stojącego obok. Nie zabrakło także wspólnych chwil odpoczynku, jakim były liczne ogniska w czasie wakacji oraz wieczory filmowe na feriach.

Integracja miedzy oddziałowa polegałam na takich akcjach jak m. in. Zespół Uwielbienia, wspólne wieczornice, wyjazdy na rekolekcje adwentowe i wielkopostne, ognisko Pro Life, uczestnictwo w Marszach za Życiem, oraz w jubileuszach oddziałowych.

Zorganizowaliśmy I  Bal Karnawałowy, który był okazja do wspólnej zabawy osób z wielu oddziałów. Jako aktywni członkowie uczestniczyliśmy w Diecezjalnych Zjazdach Prezesów.

Natalia Pociask

2014