Pan blisko jest, oczekuj Go … czyli Adwent 2019

 

Dzieci i młodzież, ale i wszystkich parafian zapraszamy na nabożeństwo Rorat ku czci Matki Bożej – codziennie od poniedziałku do soboty! W tym roku poznajemy życiorys kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ciekawostki związane z posługą tego Wielkiego Polaka. 

Ojczyznę kochać, trzeba i szanować …

                     

 

Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma
Mówisz mi, że nad Polską szare mgły
Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna
I cóż ja, i cóż ja odpowiem Ci

Może to ten szczególny kolor nieba
Może to tu przeżytych tyle lat
Może to ten pszeniczny zapach chleba
Może to pochylone strzechy chat

Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach
Może przed domem ten wiosenny zapach bzu
Może bociany, co wracają tu do gniazda
Coś, co każe im powracać tu

Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie
Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej
Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień
Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie

Mówisz mi, słuchaj stary jedno życie
Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd
Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie
Czy to warto, tak pod góre, tak pod prąd

Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach
Może przed domem ten wiosenny zapach bzu
Może bociany, co wracają tu do gniazda
Coś, co każe im powracać tu

Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka
Może melodia, która w sercu cicho brzmi
Może mazurki, może walce Fryderyka
Może nadzieja doczekania lepszych dni

Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka
Może melodia, która w sercu cicho brzmi
Może mazurki, może walce Fryderyka
Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni

piosenka „Pytasz mnie”, wyk. Andrzej Rosiewicz

Taki duży, taki mały może świętym być …, czyli rzecz o modlitwie listopadowej

Pamiętajmy! Od 1 do 8 listopada mamy możliwość zyskania odpustu zupełnego, a w pozostałe dni odpustu cząstkowego. Konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz  odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego oraz  za zmarłych. Odpust można zyskać za nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania wielu odpustów. Nasi bliscy po „tamtej stronie” naprawdę na nas liczą! 

 

Modlitwa przez wstawiennictwo założyciela Ruchu Oazowego – Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………., o którą najpokorniej proszę. Amen.

Plan wizytacji kanonicznej – Hyżne 15.10.2019r.

 

11.00 – Odwiedziny Szkoły Podstawowej

11.45 – ZOL Hyżne – Anioł Pański w kaplicy

12.15 – spotkanie u Sióstr Rodziny Maryi

13.45 – ZOL Nieborów

14.15 – Nieborów –  Przywitanie ks. Arcybiskupa, Różaniec, Komunia św. i słowo ks. Arcybiskupa 

15.20 – Nawiedzenie cmentarza w Hyżnem – Koronka

16.20 – Różaniec w Sanktuarium

17.00 – Uroczysta Msza św. połączona z bierzmowaniem młodzieży

 

 

 

 

 

 

Modlitwa w intencji młodzieży

Panie Jezu Chryste!

W synagodze w Nazarecie do Siebie odniosłeś słowa proroka:

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych….

Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją Miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.

Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia.

Pani Jasnogórska!

Wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem.

P.:    W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.:   Amen.

 

Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej „Siewnej” w Hyżnem: 7 – 8 września 2019r.

 

Sobota  – 7. września

15.30 – sakrament spowiedzi

16.00 – Dróżki Matki Boskiej Bolesnej

17.00 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego

20.00 – Hołd Pielgrzymów przed cudownym obrazem Matki Bożej zakończony Apelem Jasnogórskim. Przewodniczy ks. dr Stanisław Pieńczak

21.00 – koncert zespołu „Ave Maryja”

22.00 –   Pasterka maryjna z kazaniem dla młodzieży

 

Niedziela – 8. września

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.00 – prymaria z kazaniem

9.00 – Msza święta z kazaniem dla chorych i starszych

11.00 – Uroczysta suma odpustowa z procesją eucharystyczną – przewodniczy i homilię wygłosi ks. dr Stanisław Pieńczak

15.30 – Msza święta z kazaniem

O Nieborowie słów kilka…

Nasz  parafianin  p.  Jacek Baran przygotował krótką historię Nieborowa i budowy kościoła w tejże części naszej parafii. Gorąco zachęcam, aby zapoznać się z nią. Myślę, że dla mieszkańców Nieborowa to lektura obowiązkowa. Całość znajduje się w zakładce Historia > Kościół w Nieborowie. Życzę owocnego czytania i poznawania naszej małej ojczyzny.