Archiwum kategorii: Aktualności

Wkrótce Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego – w Święto Ofiarowania Pańskiego, w Polsce nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej, przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W 1997 roku ustanowił ten dzień Jan Paweł II. Istotą życia konsekrowanego jest naśladowanie Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez życie w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie.

Czytaj dalej

Zachęta Metropolity Przemyskiego do modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie

Czcigodni Księża, Osoby życia konsekrowanego, Bracia i Siostry!    W „Apelu katolickich biskupów Polski i Ukrainy o poszukiwaniu dialogu i porozumienia w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych”, pasterze Kościoła napisali: Gdy wybucha wojna, staje się „bezsensowną rzezią”, „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu”, która niszczy teraźniejszość i zagraża przyszłości ludzi: „Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko”. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumień.

Czytaj dalej

Skupienie adwentowe 2021 …

W adwentowym czasie stoją przed nami dwa podstawowe zadania, wyznaczone przez liturgię Kościoła. Po pierwsze: Adwent jest okresem naszego przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. W czasie świąt będziemy wspominać ziemskie narodziny Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Będzie to już kolejna pamiątka, kolejna rocznica Jego narodzin, Jego przyjścia do nas. Stąd też adwentowa liturgia będzie wracać do czasów bezpośrednio poprzedzających Jego przyjście na ziemię, do czasów oczekiwania na Jego pierwsze przyjście.

Czytaj dalej

Modlitwa do Jezusa Chrystusa – naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Czytaj dalej

Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej „Siewnej” w Hyżnem 7 – 8 września 2021r.

Wtorek  – 7. września

15.30 – Sakrament spowiedzi

16.00 – Dróżki Matki Bożej Bolesnej

17.00 – Uroczysta Msza święta (połączona z sakramentem bierzmowania młodzieży po klasie ósmej) pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Adama Szala

20.00 – Hołd Pielgrzymów przed cudownym obrazem Matki Bożej zakończony Apelem Jasnogórskim.

Czytaj dalej