Archiwum kategorii: Aktualności

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,

Czytaj dalej

Alleluja, Jezus żyje!

Niech Pan Jezus Zmartwychwstały wszystkich darzy swoim pokojem i nadzieją na lepsze jutro! On pokonał grzech i śmierć! Dlatego niech pomaga nam zwyciężać wszelkie zło i smutek! Niech w naszych sercach i na całym świecie zapanuje pokój i zgoda.

 

Czytaj dalej

Wielki Post a.d. 2022

Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

/fragm. Listo Ojca św. Franciszka na Wielki Post 2022/