Niedziela Słowa Bożego – 24 stycznia 2021

Papieska inicjatywa Niedzieli Słowa Bożego dopełni cykliczne dzieła podejmowane w Kościele w Polskiej służące ciągłemu odkrywaniu i pogłębianiu znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

 

Wśród nich znajduje się m.in. przeżywany od 13 lat Tydzień Biblijny (25.04-1.05.2021) oraz organizowane od pięciu lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego (25 kwietnia 2021). Działanie te stanowią odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na prośbę wiernych oraz apel nadzwyczajnego synodu biskupów z 2008 roku, który obradował nt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.