Wesoły nam dzień dziś nastał …

… bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański.  Pnp 8,6

 Drodzy Parafianie i Goście!

             Alleluja! Jezus żyje! Stało się „prawdą to, co wydawało się snem pięknym:

Bo jak śmierć potężna jest miłość ” (kard. J. Ratzinger).

            Życzymy, by Zmartwychwstały Pan pomagał „rozpoznać w naszym śmiertelnym świecie oblicze wiecznej miłości, która przezwyciężyła śmierć, a w niej rozpoznać nowy, odmienny świat, świat Tego, który ma nadejść” (kard. J. Ratzinger). Niech Jezus napełnia mocą swej Miłości, która sprawia, że serce rozpala się na nowo, aby coraz większym zapałem i odwagą odkrywać i budować Królestwo Boże w nas i pomiędzy nami! Błogosławionych, obfitych w łaski Świąt!

Duszpasterze hyżneńscy