Wkrótce Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego – w Święto Ofiarowania Pańskiego, w Polsce nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej, przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W 1997 roku ustanowił ten dzień Jan Paweł II. Istotą życia konsekrowanego jest naśladowanie Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez życie w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie.

Jest to więc przyjęcie i zaakceptowanie najbardziej radykalnej formy życia Ewangelią – oddanie się Jezusowi w sposób niepodzielny, pełniejszy i większy niż czynią to wszyscy wierni świeccy. Jedną wielką rodziną osób prowadzących życie konsekrowane stanowią zakonnicy i zakonnice, mnisi i mniszki, pustelnicy i świeccy konsekrowani, dziewice poświęcone Bogu i wdowy konsekrowane.