Triduum Paschalne 2022

Przyjdź do Pana Jezusa, On cały czas czeka … Czy znajdziesz czas na nabożeństwa Wielkiego Tygodnia?