Alleluja, Jezus żyje!

Niech Pan Jezus Zmartwychwstały wszystkich darzy swoim pokojem i nadzieją na lepsze jutro! On pokonał grzech i śmierć! Dlatego niech pomaga nam zwyciężać wszelkie zło i smutek! Niech w naszych sercach i na całym świecie zapanuje pokój i zgoda.

 

Niech pogłębienie tajemnicy Zmartwychwstania umacnia w nas wiarę w zwycięstwo cywilizacji życia i miłości nad cywilizacją śmierci i nienawiści. Niech buduje naszą wytrwałość w niesieniu wartości światu, któremu brakuje prawdziwej, Bożej nadziei!

Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w naszych sercach, byśmy dawali świadectwo życia opartego o Słowo Boże – Słowo Życia wiecznego… Alleluja!

Duszpasterze