Uroczystość otwarcia Skweru im. gen. Wł. Sikorskiego – 9.10.2022r.

       

Program:

godz. 15:00 Uroczysta Msza Św. 16:00 Przemarsz na Skwer im. gen. Wł. Sikorskiego, następnie:

  1. Odśpiewanie Hymnu

  2. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika

  3. Przemówienia gości

  4. Apel pamięci

  5. Salwa honorowa

  6. Złożenie kwiatów

  7. Odprowadzenie pocztów sztandarowych i zakończenie części oficjalnej

  8. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dylągówki i Uczniów Szkółki Wokalnej Gok Hyżne