Dar odpustu – konkretna pomoc zmarłym

Warto sobie przypomnieć, że: przez cały listopad jest możliwość zyskania odpustu za zmarłych. W dniach 1-8 listopada – odpust jest zupełny, w pozostałe dni – cząstkowy.

 

Konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego oraz zmarłych. Odpust można zyskać za nawiedzenie: kościoła, kaplicy, cmentarza. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania wielu odpustów.