Bóg się rodzi, moc truchleje ….

Albowiem Dziecię nam się narodziło,  Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Księga Izajasza 9,5

Tego pokoju i błogosławieństwa Bożej Dzieciny z serca życzymy wszystkich parafianom i gościom! Szczęść Boże.

Duszpasterze