Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

       Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Hyżnem

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zostały do Hyżnego sprowadzone z inicjatywy ks. Proboszcza Jakuba Błaszczka oraz państwa Jędzejowiczów. Fundację tę przyjęła ówczesna M. Generalna Zofia Kończa 1 września 1903 roku.

Celem fundacji była opieka nad dziećmi. Siostry prowadziły ochronkę dla dzieci, których rodzice zmarli lub zginęli w czasie wojny.

Dom sióstr był również pierwszym w okolicy ośrodkiem zdrowia . Siostry przez wiele lat ratowały życie Parafian z Hyżnego. Pełniły funkcję pielęgniarek, opiekowały się chorymi, dawały zastrzyki.

Była to jednak opieka częściowa. W przysiółku Nieborów, 3 km. od Hyżnego, Siostry prowadziły pensjonat dla kuracjuszy. Tak było do czasów komunistycznych, kiedy to Siostry musiały opuścić placówkę służąc chorym w domach.

Z biegiem lat powstał nowy budynek, do którego siostry przeniosły się w latach osiemdziesiątych, niestety nie mogły się już opiekować dziećmi we własnym domu jak to czyniły od zarania placówki. Ze swoją posługą pozostały przy parafii i kontynuują rozpoczęte przed ponad stu laty dzieło. Katechizują , pracują z dziećmi w szkole, i przy parafii. Pełnią obowiązki zakrystianki w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej-Hyżneńskiej. Wspólnotę stanowią trzy Siostry.                   W domu, który jest własnością Zgromadzenia Siostry posiadają kaplicę z Najświętszym Sakramentem pod wezwaniem Najświętszej Rodziny. W niej codziennie modlą się wspólnie i indywidualnie. Msza święta w kaplicy sprawowana jest okazjonalnie. Siostry uczęszczają na Eucharystię do kościoła parafialnego.

Wiele się zmieniło przez Te wszystkie lata, tym jednak co pozostało niezmienne to MODLITWA za Parafian i w intencji Parafii, której Siostry pozostają wierne.