Bierzmowanie

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące sakramentu bierzmowania:

1. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.

2. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.

3. Świadkami bierzmowania powinni być – rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba – wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania.

4. Przyjęcie sakramentu możliwe jest „najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

5. Do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. 

6. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego

Nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r.

Normy dodatkowe obowiązujące w Archidiecezji Przemyskiej:

  1. Przed bierzmowaniem powinny odbyć się rekolekcje zamknięte dla wszystkich kandydatów do bierzmowania.
  2. O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz miejsca wraz z katechetą lub inną osobą, która odpowiada za przygotowanie kandydatów. 
  3. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tym dokumencie: BIERZMOWANIE WAŻNE INFORMACJE