Małżeństwo

sakramenty - malzenstwoMałżeństwo

Wymagania dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa w parafii Hyżne:

  1. Ustalenie terminu ślubu
  2. Po ustaleniu daty ślubu, należy zarezerwować termin w kancelarii. Według tradycji ślub kościelny zawierany jest w parafii Panny Młodej. W przypadku zmiany terminu należy o tym powiadomić, by nie blokować miejsca innym. Katechizacja przedmałżeńska, czyli tzw. „kurs przedmałżeński” prowadzona jest m. in. przy naszej parafii (zwykle w ostatnią sobotę miesiąca oprócz lipca i sierpnia).

 

  1. Protokół przedślubny

Na pierwszym spotkaniu (ok. 5 – 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu) spisuje się protokół przedślubny. Narzeczeni zgłaszają się wtedy do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

– dowód osobisty,

 – ostatnie świadectwa nauki religii (ze szkoły podstawowej i średniej lub indeks do bierzmowania),

 – metryka chrztu (termin ważności 6 miesięcy),

 – zaświadczenie o bierzmowaniu, jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu,

– zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej i przedślubnej, 

– wdowiec – akt zgonu współmałżonka,

– inne dokumenty w zależności od sytuacji prawnej narzeczonych

Metrykę chrztu należy wybrać z parafii, gdzie się przyjmowało sakrament chrztu, z zaznaczeniem, że jest do ślubu kościelnego. Osoby, które nie były bierzmowane powinny przygotować się i przystąpić do tego sakramentu. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem omówienia szczegółów przygotowania do bierzmowania. W uzasadnionych przypadkach należy poprosić duszpasterza o indywidualne przygotowanie. Czas przygotowania zależy od częstotliwości spotkań i od dojrzałości wiary kandydata. Na podstawie skierowania od księdza przygotowującego, bierzmowanie przyjmuje się w wyznaczonej parafii lub archikatedrze.

Od 15 listopada 1998 roku obowiązuje w Polsce tzw. umowa konkordatowa zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Zgodnie z tą ustawą wszystkie osoby wyznania rzymsko-katolickiego mają możliwość zawierania tylko jednego ślubu – „konkordatowego”. Dwie oddzielnie ceremonie ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne, należy jednak pamiętać o wypełnieniu w odpowiednim czasie formalności w USC.

Z Urzędu Stanu Cywilnego należy wziąć zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa z prawa cywilnego. Zaświadczenie to nie może stracić ważności przed wyznaczoną datą ślubu. Nawet jeden dzień przekroczenia może uniemożliwia jego wykorzystanie.

  1. Katechizacja przedślubna, poradnia

Spotkania w poradni rodzinnej powinny rozpocząć się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Składają się z konferencji głoszonych w odstępach miesięcznych i spotkań indywidualnych. Występują też w formie dni skupienia (sobota i niedziela) w rozmaitych ośrodkach rekolekcyjnych.

  1. Zapowiedzi

Po spisaniu protokołu, przez dwie kolejne niedziele, głoszone są zapowiedzi z ambony. Jeżeli narzeczeni są z różnych parafii, zapowiedzi muszą być wygłoszone w obu. Ksiądz spisujący protokół wydaje wówczas dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi. Narzeczeni we własnym zakresie dostarczają go do właściwej parafii. Fakt wygłoszenia zapowiedzi musi być potwierdzony na tym zaświadczeniu, które następnie należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której załatwiane są formalności przedślubne.

  1. Spowiedź

Pierwszą spowiedź przedślubną należy odbyć po spisaniu protokołu, powinna mieć potwierdzenie spowiednika na specjalnym formularzu (nie mogą jej odbyć narzeczeni żyjący w konkubinacie).

Dzień lub dwa przed ślubem należy odbyć drugą spowiedź – również z potwierdzeniem od spowiednika. Przystępując do spowiedzi należy poinformować kapłana, że jest to 1-sza lub 2-ga spowiedź przedślubna.

 

  1. Pozostałe bardzo ważne informacje:

Na drugie spotkanie w kancelarii (jego wstępny termin ustalamy z kapłanem przy okazji spisywania protokołu przedślubnego) należy przynieść ze sobą:

 

– zaświadczenie o odbyciu katechizacji przedmałżeńskiej (jeśli tego wcześniej nie uczyniono),

– zaświadczenie z USC ważne 6 miesięcy (jeśli wcześniej go nie przyniesiono), a jeśli zawarty już był ślub cywilny – odpis jego aktu,

 – zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnej,

 – zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.

Wtedy też z Panem organistą uzgadnia się oprawę muzyczną, a wystrój kościoła z siostrą zakrystianką (złożyć im stosowne ofiary).

W ramach trzeciego spotkania (w tygodniu poprzedzającym ślub) już w kościele omawia się przebieg uroczystości, zachowanie się w trakcie udzielania ślubu i dopełnienia ewentualne formalności.

 

  1. Ślub

W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła około 15 minut przed uroczystością. Świadkowie (pełnoletni) zgłaszają się do zakrystii z obrączkami, które przekazują kapłanowi. Przynoszą również zaświadczenia o spowiedzi narzeczonych. Wtedy też narzeczeni wobec dwóch świadków i duchownego składają oświadczenie woli, przed rozpoczęciem obrzędu w kościele. Potwierdzają tym samym wolę zawarcia małżeństwa, To samo czynią świadkowie i kapłan asystujący przy zawieraniu sakramentu.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie i filmowanie powinno być ustalone wcześniej z kapłanem błogosławiącym dany związek małżeński. Życzenia powinno się przyjmować nie w kościele a przed kościołem (unikając rozsypywania czegokolwiek, co zaśmiecałoby obejście kościoła) lub w innym miejscu. Jeżeli życzenia są przyjmowane przed kościołem należy dopilnować, aby nie zakłócać uroczystości następnej pary przyjmującej sakrament małżeństwa.           

 

  1. Po ślubie

Pięknym zwyczajem jest podziękowanie wszystkim, którym wdzięczni jesteśmy za wspólne świętowanie: Panu Bogu, Matce Najświętszej (przez modlitwę i złożenie bukietu na jej ołtarzu), rodzinie, kapłanowi błogosławiącemu związek i innym.

Aby uzyskać odpisy skróconych aktów małżeństwa należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Może się zgłosić jedno z małżonków, ale z dwoma dowodami osobistymi.