Róże Żywego Różańca

Luty – 2019

Róża Dzień miesiąca
Bartosz Kazimiera 1
Bialic Teresa 2
Bogdan Maria 4
Bukała Anna 5
Bukała Zofia 6
Dziopak Leokadia 7
Dziopak Weronika 8
Kłoda Wiktoria 9
Kocój Józef 11
Kotarba Stanisława 12
Lewandowska Krystyna 13
Litwin Ryszard 14
Majchrowska Helena 15
Oślizło Helena 16
Paściak Maria 18
Pelc Ewa 19
Pietras Renata 20
Pietras Wiesław 21
Sroka Krystyna 22
Starzak Andrzej 23
Starzak Monika 25
Szczepański Tadeusz 26
Tadla Marek
Trzyna Genowefa 27
Trzyna Jan
Wojtyło Julia 28
Wróbel Kazimiera