Galeria

  Bal KSM

  Ministranci 2019

  Jasełka 2019

  20 - lecie KSM

  Boże Ciało 2018

  Pasterka 2015

  Boże Ciało 2015

  Bal KSM

  Jasełka KSM 2015

  Jasełka 2015

  Pasterka 2014

  Roraty 2014

  Rekolekcje KSM