Spowiedź św.

Sakrament spowiedzi nazywany jest inaczej sakramentem Bożego Miłosierdzia lub Pokuty i Pojednania. W naszej parafii z sakramentu spowiedzi można skorzystać przed każdą Mszą św. zarówno w dni powszednie jak i w niedziele. 

UWAGI PRAKTYCZNE

  1. Aby spowiedź była owocna i dobrze przeżyta należy się do niej dobrze przygotować poprzez solidny rachunek sumienia. Nieodprawienie rachunku sumienia jest lekceważeniem sakramentu spowiedzi.  
  2. Przed przystąpieniem do spowiedzi warto pomodlić się do Ducha Świętego o łaskę szczerej spowiedzi.
  3. Przy konfesjonale nie powinniśmy zapominać o znaku krzyża i zasłonięciu ust, tak by inni penitenci nas nie słuchali. 
  4. Można poprosić kapłana o indywidualną spowiedź w innych godzinach niż wyznaczone. 

GODZINY SPOWIEDZI W NASZYM SANKTUARIUM:

17:30 – 17:55 w dni powszednie

7:00 – 7:30, 10:00 – 10:30 oraz od 15:00-15:25 w niedziele.