Obraz MB Łaskawej

W 1592 r. Katarzyna Wapowska, kasztelanowa przemyska, ofiarowała do kościoła w Hyżnem obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Umieszczono go w głównym ołtarzu. Obraz ten jest namalowany techniką olejną na lipowej desce o wymiarach 209 x 119 cm. Na tle chmur stoi na złotym sierpie księżyca Maryja z Dzieciątkiem na lewej ręce i z berłem w prawej dłoni. Suknia Matki Bożej ma kolor wiśniowy, a niebieski płaszcz jest obramowany złotem. Włosy spadają na plecy i ramiona. Twarz Maryi z wyrazem macierzyńskiej dobroci skierowana jest w stronę Dzieciątka, które prawą rączką błogosławi świat, w lewej zaś trzyma książkę.

Obraz ten powstał przed rokiem 1590 i jest dziełem nieznanego malarza. Od samego początku cieszył się wielką czcią, a nabożeństwa do Matki Bożej ściągały do Hyżnego wiernych z okolicznych wsi. Kult Matki Bożej Łaskawej wzrósł szczególnie po cudownym ocaleniu w czasie napadu Tatarów. Pierwsza wzmianka o tym Obrazie umieszczona jest w aktach diecezjalnych, sporządzonych racji wizytacji biskupa Doenhoffa w 1699 r. Zachwycony widokiem tego wizerunku, biskup pisze: „Obraz ten ujmie każdego, kto nań patrzy, wdziękiem i pięknością”.

W 1745 r. w czasie wizytacji kanonicznej przedstawiono biskupowi Sierakowskiemu księgę, a w niej ponad 300 wypadków doznanych łask i niezwykłych uzdrowień. Powołana w tej sprawie komisja potwierdziła niezwykłość tych wydarzeń, a biskup Sierakowski w 1747 r. ogłosił Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem jako „Imago gratiosa” – Łaskami słynący.

Ponieważ kult Matki Bożej Łaskawej nadal się rozwijał i powiększała się liczba otrzymujących łaski za przyczyną Matki Bożej Hyżneńskiej, biskup Anatol Nowak rozpoczął starania o koronację Obrazu i oficjalne uznanie Go za cudowny. Stolica Apostolska wydała dekret koronacyjny 13 marca 1932 r. Po 340 latach obecności w Sanktuarium Hyżneńskim, 8 września 1932 r. biskup Anatol Nowak, w asyście biskupów Bardy i Ko-mara z Tamowa, w obecności 90 księży i około 70 tysięcy wiernych – ozdobił skronie Maryi i Dzieciątka złotymi koronami.

Ważnym wydarzeniem w dziejach Sanktuarium było 550- lecie koronacji, obchodzone 7 i 8 września 1982 z udziałem biskupa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka. Do Hyżnego przybyło wówczas 27 pielgrzymek, 84 księży, rozdano ok. 20 tysięcy Komunii św. W 1992 r. Sanktuarium Hyżneńskie przeżywało kolejne jubileusze: 400-lecie obecności i 600-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej. Jako wotum wdzięczności za lata szczególnej opieki został wykonany dzwon, na którym widnieje podobizna Obrazu Matki Bożej Hyżneńskiej. Do uroczystości jubileuszowych przygotowywano się poprzez Misje oraz uroczyste nawiedzenie rodzin przez kopię Cudownego Obrazu.

/ wykorzystano fragmenty książki „Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem”

pod red. ks. Janusza Mierzwy/