OAZA

W naszej parafii zawiązała się Wspólnota Oazowa. Na pierwszym organizacyjnym spotkaniu było około 15 uczestników. Spotkanie miało miejsce 26 października 2018 r.  Wspólnota Oazowa to grupa osób, które spotykają się na czytaniu Biblii i modlitwie, które wspólnie podejmują wysiłek przemiany swojego życia, służą innym swoimi darami, razem uczestniczą we mszy świętej. Symbolem „nowej wspólnoty” jest znak „fos-dzoe” otoczony kręgiem ludzi trzymających się za dłonie.