Zachęta Metropolity Przemyskiego do modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie

Czcigodni Księża, Osoby życia konsekrowanego, Bracia i Siostry!    W „Apelu katolickich biskupów Polski i Ukrainy o poszukiwaniu dialogu i porozumienia w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych”, pasterze Kościoła napisali: Gdy wybucha wojna, staje się „bezsensowną rzezią”, „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu”, która niszczy teraźniejszość i zagraża przyszłości ludzi: „Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko”. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumień.

Czytaj dalej

Chrzest Pański

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta.

Czytaj dalej

Zapal Światło Wolności

W oknach milionów domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia, o godz. 19:30, zapłoną świece – symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego. IPN zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Czytaj dalej

Skupienie adwentowe 2021 …

W adwentowym czasie stoją przed nami dwa podstawowe zadania, wyznaczone przez liturgię Kościoła. Po pierwsze: Adwent jest okresem naszego przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. W czasie świąt będziemy wspominać ziemskie narodziny Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Będzie to już kolejna pamiątka, kolejna rocznica Jego narodzin, Jego przyjścia do nas. Stąd też adwentowa liturgia będzie wracać do czasów bezpośrednio poprzedzających Jego przyjście na ziemię, do czasów oczekiwania na Jego pierwsze przyjście.

Czytaj dalej

Modlitwa do Jezusa Chrystusa – naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Czytaj dalej

Listopad – szczególny czas pamięci, ale przede wszystkim – modlitwy za zmarłych!

Pamiętajmy: przez cały listopad mamy możliwość zyskania odpustów zupełnych za zmarłych. Warunki: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego) oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego oraz za zmarłych. Odpust można zyskać za: nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania kilku odpustów.